Nástroje GDPR

Právo na prístup k osobným údajom

Právo na prenos údajov

Právo na zabudnutie

  • Môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sme uložili, kliknutím na odkaz nižšie.

  • Údaje o osobných údajoch boli zabudnuté

    Poznámka: Prosím, majte na pamäti, že váš účet vymazávate, po odstránení vášho accont už nebudete mať prístup k vášmu účtu.

Právo na opravu údajov

  • Osobné údaje môžete aktualizovať. Ak chcete aktualizovať, kliknite na odkazy nižšie

  • Upravte svoje osobné údaje

Právo na obmedzenie spracovania

  • Už čoskoro..

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním a profilovaním

Právo byť anonymný